Nowe koszty uzyskania przychodów w PIT 2020

Ustawodawca zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o PIT, sejm przyjął ustawę, senat nie wprowadził poprawek, dokument czeka tylko na podpis prezydenta. Jest to nowy akt prawny śledzony przez wiele osób, w tym podatników, dla których nowe zasady i wysokości kosztów uzyskania przychodów mogą znacząco wpłynąć na zasobność portfela. Co zmienia ustawa w stosunku do obecnych uregulowań?

Koszty uzyskania przychodów – zasady ogólne

Definicję ogólną kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca ustanowił w art. 22 ust. 1 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych i stwierdza w nim, że kosztami uzyskania przychodów są te koszty, które zostały poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu z określonymi wyjątkami. Ustalenie jaka kwota lub co jest kosztem uzyskania przychodu jest o tyle ważne, że wydatki zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu wpływają na zobowiązania podatkowe podatników w PIT. W dużym uproszczeniu chodzi o to, że rozliczając PIT czy PIT online, podatnik podaje swoje przychody i koszty, które po odjęciu dają sumę dochodów – a jak sama nazwa ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych) wskazuje, opodatkowany jest właśnie wartość dochodu. Dlatego czym większe koszty, tym potencjalnie mniejszy podatek.

W zakresie umów o prace, ustawodawca ułatwia płatnikom i podatnikom zadanie – w przeciwieństwie do działalności gospodarczej nie każe podatnikom zbierać dowodów kosztowych i rozliczać ich samodzielnie w PIT online, wprost w ustawie wprowadza kwoty, które podatnik może wskazać jako koszty uzyskania przychodu. Te kwoty ulegać będą zmianie najprawdopodobniej już od października tego roku (czyli wpłyną zarówno na PIT 2019 jak i PIT 2020)

pit online


Porównanie kosztów uzyskania przychodu (stare vs. nowe)

Zgodnie z brzmieniem starej i nowej ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

  stare nowe
w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł
w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy
w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł
w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy
Czytaj także:  Dochowanie należytej staranności, a biała lista podatników VAT

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*