Bez kategorii

Nowe koszty uzyskania przychodów w PIT 2020

Ustawodawca zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o PIT, sejm przyjął ustawę, senat nie wprowadził poprawek, dokument czeka tylko na podpis prezydenta. Jest to nowy akt prawny śledzony przez wiele osób, w tym podatników, dla których nowe zasady i wysokości kosztów uzyskania przychodów mogą znacząco wpłynąć na zasobność portfela. Co zmienia […]