Bez kategorii

Dochowanie należytej staranności, a biała lista podatników VAT

W ostatnim czasie dość głośno zrobiło się o akcji “Bezpieczna transakcja”. Pod tym jednym pojęciem ujmuje się wiele działań, zarówno ustawodawcy jak i bezpośrednio Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie podejmowane po to, by walczyć z przestępczością gospodarczą i popełnianymi oszustwami podatkowymi. Różne wprowadzane narzędzia mają ograniczać te nieprawidłowości […]

Nowe koszty uzyskania przychodów w PIT 2020

Ustawodawca zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o PIT, sejm przyjął ustawę, senat nie wprowadził poprawek, dokument czeka tylko na podpis prezydenta. Jest to nowy akt prawny śledzony przez wiele osób, w tym podatników, dla których nowe zasady i wysokości kosztów uzyskania przychodów mogą znacząco wpłynąć na zasobność portfela. Co zmienia […]